ปริศนาของเหล่านักสืบ: การตายที่ P6th Street

ในชุมชนเล็กๆ บนถนน P6th Street ของประเทศไทยนี้เคยเกิดเหตุการณ์แปลกๆ ที่ทุกคนไม่สามารถแกะสลักความปริศนาของมันได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์การตายที่ก่อให้เกิดความสงสัยใหญ่ๆ ในชุมชนนี้

นักสืบชาวท้องถิ่นถูกส่งมาศึกษาเหตุการณ์นี้ และพวกเขาต้องตามหาคำตอบเพื่อแก้ปริศนานี้ที่เกิดขึ้นในบริบทของพื้นที่สันสนใจนี้

ในเมื่อพวกเขาเริ่มทำการสืบสวน พวกเขาได้พบกับคำใบแจ้งถึงผู้ถูกฆาตกรรม บนกระดานป้ายซึ่งบนกระดานป้ายของบ้านมีกระดานเป็นของบ้าน เขาเห็นคำใบแจ้งถึงผู้ถูกฆาตกรรมโดยระบุว่า “เจ้า” คือตัวเลข 6

นักสืบได้ประทับใจต่อความปริศนาของเหตุการณ์นี้ และพวกเขาเริ่มต้นสืบสวนว่าใครเป็นคนที่ฆาตกรรมผู้ถูกฆาตกรรม นักสืบชันสูตรสอบถามพยาบาล พวกเขาค้นพบว่ามีหลายคนเป็นเพื่อนสมาชิกของผู้ถูกฆาตกรรมที่ยังไม่ได้เห็นกันมานาน

พวกเขาก็ต้องจับงานจับสักงานเพื่อทำการสืบสวนและค้นหาคำตอบด้านหลังเหตุนี้ และน้อยนิดจะเจอคำตอบที่ตามหามาตั้งแต่เริ่มต้นสืบสวน

กลบและตามต่อไปกับนักสืบในการทำหน้าที่ของตนใน “การตายที่ P6th Street” และดูว่าพวกเขาสามารถแก้ปริศนานี้และกำจัดความสงสัยในชุมชนนี้ได้หรือไม่