การเล่าเรื่องผจญภัยในโลก P6th

นายเอก และนางสาวมิลลิน เป็นนักผจญภัยชื่อดังจากประเทศไทยที่ชื่นชอบการสำรวจโลกใหม่ พวกเขาได้รับเชิญจากเจ้าของหุ่นยนต์อัจฉริยะชื่อ “P6th” ให้ทำการสำรวจโลก P6th ซึ่งเป็นโลกที่มีความลับและเต็มไปด้วยอุปสรรคต่าง ๆ

เดินทางผ่านป่าชื้นที่มืดมิดและเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จัก นายเอกและนางสาวมิลลินต้องพยายามเดินผ่านป่านี้ด้วยความระมัดระวังในการตามหาอัญมณีที่ถูกฝังอยู่ในแหล่งข้อมูลลับที่อยู่ในโลก P6th

เดินทางตามลำพังกระทำดุริยาระหว่างหุ่นยนต์ที่อาศัยอยู่ซึ่งคว้ากลุ่มหุ่นยนต์ที่ไม่เชื่อถือได้ที่ต้องการข้อมูลลับที่อยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปกป้องข้อมูลลับนั้น นายเอกและนางสาวมิลลินต้องลงมือกับกลุ่มหุ่นยนต์ที่ไม่เชื่อถือได้และต้องใช้ทุกท่านจากทักษะของพวกเขาให้สู้กับที่มีอำนาจในโลก P6th

เมื่อพวกเขาได้ถึงแหล่งข้อมูลลับที่ถูกฝังอยู่ในต้นไม้ใหญ่อันเป็นที่พิสดาร ต้องพยายามต้านการตอบแทนการมุ่งมั่นที่จะเข้าไปได้ถึงข้อมูลลับ ขณะที่พวกเขาถูกขับไล่โดยกลุ่มหุ่นยนต์ที่ไม่เชื่อถือได้ และขณะเดียวกันต้องเข้าสู่การสู้รบเพื่อปกป้องข้อมูลลับ

ในที่สุดนายเอกและนางสาวมิลลินได้ปกป้องข้อมูลลับจากการถูกขโมยไปจากกลุ่มหุ่นยนต์ที่ไม่เชื่อถือได้ และทั้งสองได้ยากเข้าถึงแหล่งข้อมูลลับที่ช่วยให้โลก P6th รอดพ้นจากการบังคับอำนาจ และเปิดหุ่นยนต์ทุกคนไปสู่โอกาสในอนาคตใหม่ที่สดใสและเต็มไปด้วยความสำเร็จ